İLLERE GÖRE NÜFUSA GÖRE İLLER KULÜPLERE GÖRE OKULLARA GÖRE TSF WEB SAYFASI
ANA SAYFA
HIZLI LİSANS SORGULAMA
DAĞILIM VE İSTATİSTİK
Yaş Grupları Dağılımı
İllere Göre Dağılım
Kulüplere Göre Dağılım
Kulüp ve Okul Sayıları
KULÜP BİLGİLERİ
Sporcu Listesi
Kulüp Kayıt Bilgileri
TC KİMLİK NO BİLDİRİM
İTİRAZ BİLDİRİM
İTİRAZ TAKİP
ONLINE VİZE UZATMA

SPORCU LİSANS BELGESİ GEÇİŞ SÜRECİ TALİMATI

SPORA BAŞLAMA YAŞI: 4 Lisans ÇIKARTMA YAŞI:5

A. SATRANÇ SPORCU LİSANS TESCİL, VİZE VE TRANSFER TALİMATI UYARINCA AŞAĞIDAKİ KURALLAR UYGULANACAKTIR.

 1. Satranç branşında sporcuların lisans sahibi olmaları zorunludur.

 2. Her ne ad altında olursa olsun (Anma, kutlama, teşvik v.b.) yapılacak satranç organizasyonlarına katılacak sporcuların . Satranç Sporcu Lisansı. na sahip olmaları zorunludur. Lisans işlemi oldukça kolaydır.

3. Gerekli Belgeler: 2 Ad. Resim, N.Cüzdanı örneği (onaysız fotokopi)

GEÇİCİ LİSANSLAR, BULUNDUKLARI YERDE İŞ BANKASI ŞUBESİ OLMAYAN, TURNUVA ÖNCESİ ACİL LİSANS ÇIKARTMASI GEREKEN, LİSANSINI KAYBEDEN SPORCULAR İÇİNDİR.

4. Lisans çıkartmak isteyen sporcu İl temsilcisine başvurur. Geçici lisans belgesi ve Lisans Tescil Belgesini doldurur. TC Vatandaşlık Numarası sporcunun aynı zamanda Lisans numarasıdır. 18 yaşından küçük sporcular için velinin de Lisans Tescil Belgesini imzalaması gereklidir. Makbuzlarda ve formda Vatandaşlık Kimlik No olması lisansın hızlı çıkması açısından çok önemlidir.

5. İl Temsilcisi lisans bedelini alarak para alındı makbuzunu hazırlar. Geçici lisans belgesini onaylar. Sporcu lisans sahibi olmuştur.

6. İl Temsilcisi Lisans tescil belgesinin bir örneğini dosyalar ve bir örneğini de federasyona postalar. Kulüp lisanslarında tescil belgesinin bir örneği de kulübe verilmek üzere 3 örnek düzenlenir.

7. İl Temsilcisi, Tescil ve vize ücretlerini en geç 15 günde bir TSF nin Garanti Bankası Ankara - Anafartalar Şubesi (711) 6299819 no lu hesabına toplu olarak yatırır. Gönderme banka dekontu iki örnek olarak bankadan istenir. Dekontun bir örneği ile gönderinin hangi sporcular için yapıldığının listesini de TSF ye hızla ulaştırır.

8. Geçici Lisans Belgesini yıpratan, kaybeden sporculara yeniden düzenlenir ve bir bedel alınmaz. (O sezon içinde aldığı makbuzu ibraz etmek zorunludur)

9. İl de yapılacak her türlü yarışmalarda, lisans tescil ve vize işlemini yaptırmış sporcuların listesi yarışma yerinde panoda ilan edilir.

10. 2008.2009 sezonunda 18 yaş altı sporcuların lisans tescil ve vize bedeli 10,00 YTL, 18 yaşından büyük sporcuların lisans tescil ve vize bedeli 20,00 YTL olacaktır. Lisans otomasyon sistemi devreye girer girmez vize işlemleri online yapılabilecektir. Bu işlemler sırasında TC kimlik numarası sorulacaktır. TC kimlik numarasını belirtmeyen sporcuların işlemleri gerçekleşmeyecektir.

11. Lisans tescil ve vize ücretini ödeyemeyecek kadar ekonomik gücü olmayan sporcular için, İldeki lisanslı sporcu sayısının en çok 1/10.u kadar sporcudan bu bedel 1.- YTL olarak alınır. ( İl Temsilcisi ve İl Düzenleme Kurulu bu kararı verir ve İl Düzenleme Kurulu karar defterine yazılır.)

12. Matbu makbuzla para toplama yetkisi var olan il temsilcilerine aittir. Ancak İl Müdürleri Federasyona yazılı olarak iletmek üzere başka bir kişiyi yetkilendirebilir.

 B. SPORCU TRANSFER İŞLEMLERİ:

 1. Satranç Sporcu Lisans Tescil, Vize Ve Transfer Talimatı uygulanmaktadır.

 2. Satranç Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer işlemleri GS İl müdürlüklerinin denetimine açıktır.

 Lisans işlerine ilişkin sorular için İletişim bilgileri.

TSF Ankara: 312 309 75 94 & 530 770 65 00

Hülya KOCATEPE:312 309 75 94 / 121

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

GEÇİCİ LİSANS ÇIKARMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 BİREYSEL

1- İl Temsilcisine başvurulur.

2- Nüfus cüzdanı örneği (fotokopi)

3- 2 adet resim

4- 18 yaşından küçükler için veli izin bildirimi (tescil fisinde bildirim bulunmaktadır)

5-  Vergi numarası (18 yaşından büyükler için)
KULÜP
Bireysel lisansta yapılan uygulama geçerli olup 3 adet resim gerekecektir. Kulüp lisanslarında tescil belgesi 3 örnek düzenlenir.

VİZE İŞLEMLERİ

Lisanslar her yıl vize ettirilmek zorundadır. Vizeler belirtilen sezonun başlangıç ve bitiş tarihleri arasında yapılır.  01.08.20.. & 31.07.20..

1- Mevcut lisans ile il temsilcisine başvurulur.

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 2011